Haapsalu holmide tööstusala

Tööstusala kirjeldus

Holmide tööstsusala

Suur-Holmi tööstusala iseloomustavad hoonete poolest peamiselt tootmishooned: garaažid-töökojad, muud tootmishooned, mehhaanika töökojad, toodanguhoidlad ja kalatehas. Nendes tegeletakse peamiselt tootva tööstuse, seadmete hooldustööde, toiduainetööstuse ja kütteõlide hoiustamisega. Tulenevalt sellest, et tegu on edaspidi pigem elamurajoonina kavandatud piirkonnaga, siis on tõenäoline, et Suur-Holmi piirkonnas soodustatakse pigem elamute arengut kooskõlas turismialaste arendustega. Turismialased arengud ja sellele orienteeritus võib tähendada, et tööstuste areng jääb tagaplaanile, sest tegu on asukoha tõttu atraktiivsema elu- ja turismipiirkonnaga kui tööstuspiirkonnaga. Ühtlasi on selles piirkonnas keeruline tööstust laiendada, sest selleks puudub vajaminev territoorium.

Haapsalu holmide tööstusala krundid

Linnulennult