Pürksi ettevõtlusala

Tööstusala kirjeldus

Pürksi tööstusala asub ligi 35 km kaugusel Haapsalu keskusest. Tööstusala pindala on erinevaid territooriume kombineerides kokku ligi 22 ha. Pürksi tööstusalal on ka märkimisväärsed laienemisvõimalused, peamiselt maatulundusmaa arvelt, mis ümbritseb tööstusala ligi 45 ha ulatuses. Pürksi tööstusala iseloomustab hoonete poolest eelkõige erinevad loomakasvatushooned, laohooned ja transpordihooned. Laienemisvõimalusega maa on suures osas hoonestamata ja seda kasutatakse tõenäoliselt maa harimiseks ja loomakasvatuseks, mistõttu võib nendele laienemine kohati problemaatiliseks osutuda. Pürksi külas elab 186 elanikku, mis võib täiendavalt tööstusala võimalikku arengut pärssida, sest kui piirkonnas puudub nii vajaminev tööjõud kui ka sellest tingitud võimalikud investeeringud, siis on potentsiaalne laienemisplaan keeruline. Võimalikust tööjõust tingitud probleemkoha leevendamise üks viis on tööränne, aga see toimuks ilmselt Haapsalust ja selle lähiümbrusest, sest lähedalolevates asulates ei ole ka märkimisväärselt rohkem elanikke. Kaugemate piirkondade töörännet soodustab küll ühistranspordi olemasolu, samas sõit Haapsalu keskusest Pürksisse kestab üle 50 minuti.

Ettevõtlusalal tegutsevad ettevõtted

rusty
scoopman
andwood_logo_tr
nucko

Tööstuala kaart

LinnulennultFoto: Maaamet 2021