Haapsalu Tööstuse tänava tööstusala

Tööstusala kirjeldus

Maa-amet_kaldaerofoto_ID2624848_2019-04-02

Haapsalu Tööstuse tänava tööstusala asub Haapsalu linnas, Lihula maanteega, raudteega ja Tööstuse tänavaga piirneval alal. Tööstusalast suure osa moodustavad n.ö endised MEKi hooned ja endise Haapsalu leivakombinaadi hooned. Lisaks endistele ja uutele tootmishoonetele paiknevad alal ka Haapsalu Päästekomando hooned.

Tööstusala eelised:

 • Alale on hea ligipääs, seda ka suuremate autodega.
 • Asub Haapsalu linna keskusele piisavalt lähedal, selleks, et pakkuda vajadusel ka teenuseid linna elanikele.
 • Ala on varustatud teedevõrguga ja muude kommunikatsioonidega.
 • Ala külgneb perspektiivse Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteega.
 • Alal paikneb mitmeid tegutsevaid ettevõtteid, piirkonnas veel lisaks.
 • Haapsalu linn on planeerimas ala laiendamist ja on koostamas detailplaneeringut uute kruntide moodustamiseks.
 • Tööstusalale linna poolt lähenedes jääb tee peale Haapsalu Põhikool ja  – linna lasteaed Vikerkaar. Mugav lastele ja vanematele.
 • Lähedusse jäävad linnakeskuse teenused: Kaubamaja, Konsum Rimi, söögikohad jms,
 • Tööstusala läheduses ei ole elamualasid. Lähimad elamualad jäävad teisele poole raudteed ja teisele poole Lihula maanteed ja on piisavas kauguses, et mitte häirida elanikke.
 • Lähedusse jäävad ühistranspordi peatused.
 • Piirkonnas puudub tasuline parkimine.

 

Tööstuse tänava tööstusala krundid

Linnulennult

Foto: Maa-amet 2021