Risti tööstusala

Tööstusala kirjeldus

Risti tööstusala asub Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja Lihula mnt ristumiskoha läheduses, ligi 32 km kaugusel Haapsalu keskusest. Tööstusala pindala on erinevaid territooriume arvesse võttes ligi 8,6 ha, kuid sellel puuduvad märkimisväärsed kohalikud laienemisvõimalused. Alevikust väljaspool on võimalik laieneda Palivere, Kuijõe ja Rehemäe suunal. Peamine potentsiaalne arengupiirkond on kolm krunti maantee ääres, kuhu on rajatud kaasaegsed mahasõidud ja taristu. Selle kogupindala on 2,7 ha. Risti tööstusala hooneid iseloomustavad eelkõige erinevad tööstushooned, töökoda-garaaž ja laohooned.

Tööstusalal tegutsevad ettevõtted

lr

Tööstusala kaart

LinnulennultFoto: Maaamet 2022