Kullamaa ettevõtlusala

Tööstusala kirjeldus

Kullamaa tööstusala asub Läänemaa kagunurgas 47 km kaugusel Haapsalu keskusest (36-minutilise autosõidu kaugusel). Tööstusala pindala on erinevaid territooriume kombineerides kokku ligi 10,5 ha. Samas on sellel territooriumil arvestatavad laienemisvõimalused, eelkõige maatulundusmaa arvelt, mida on tööstuspiirkonna vahetus läheduses ligi 25 ha (sh saekaater, mis on praegu registreeritud maatulundusmaana). Kullamaa tööstusala iseloomustab hoonete poolest eelkõige erinevad põllumajandushooned: laudad, küün, farm ja kuurid. Lisaks neile on ka garaaž, laohooned (kuivatid), puidutööstuse hoone ja tehnohooned. Laienemispotentsiaaliga maa on aga suuresti hoonestamata, üles haritud ning tööstusmaana kasutuselevõtt eeldab muudatusi planeeringutes. Kohalikus Kullamaa külas elab 247 elanikku[1] ning tööränne lähimatest piirkondadest on ettevõtete arenguks vajalik. Suurematest asulatest on lähim Märjamaa, mis on 28 km kaugusel ja seal elab ligi 2700 elanikku. Lisaks on 32 km kaugusel Lihula, kus elab 1189 elanikku [2]. Ühistranspordiga Kullamaale liigeldes kulub Märjamaalt ja Lihulast ligi 45 minutit ning Haapsalust üle tunni aja.

Eelnevalt välja toodud ettevõtlusala hoonetes tegeletakse peamiselt tootva tööstuse, loomakasvatusega ja põllumajandussaaduste hoiustamisega. Märkimisväärse osa tööstustegevusest ühte valdkonda kontsentreerumine võib muuta tööstuspiirkonna põllumajandusest sõltuvaks ja kui selle valdkonnaga peaks midagi juhtuma, siis kannatab suuresti kogu tööstuspiirkond. Samas seni kui selle järgi on nõudlus, tagab valdkonna kontsentreeritus piirkonnas kindlad töökohad ja mõõduka arenguperspektiivi.

Ettevõtlusalal tegutsevad ettevõtted

Reinu_-_Einari

Tööstusala kaart

LinnulennultFoto: Maaamet 2022