Kiltsi tööstusala

Tööstusala kirjeldus

Kiltsi tööstusala asub mööda Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteed Rohuküla poole sõites umbes 4 km kaugusel Haapsalu keskusest. Potentsiaalse ettevõtlusala pindala on ligi 30,5 hektarit, mis omab sealse avatud ala tõttu täiendavat laienemisvõimalust umbes 10 hektari ulatuses. Kiltsi tööstusala iseloomustab ligi 25 hektarit riigiomandis ilma ehitisteta tootmis- ja ärimaad ning vähemal määral era- ja äriomandis tootmis ning ärimaad. Ehitistega kruntidel paiknevad peamiselt lao- ja tootmishooned. Nendes tegeletakse peamiselt kinnisvara üürile andmisega ja tootva tööstusega. Tulenevalt sellest, et tegu on suuresti hoonestamata piirkonnaga, siis on tõenäoline, et need valdkonnad ei jää ainukeseks Kiltsi piirkonnas ning soovi korral saab seal teha täiendavaid arendusi.

Tööstusalal tegutsevad ettevõtted

weldmet

Kiltsi tööstusala krundid

Tööstusala linnulennult

Foto: Maaamet 2021